گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود پروژه سیستم قدرت الکتریکی و سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود پروژه سیستم قدرت الکتریکی و سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

مقدمه
انجام هر کار یا فعالیتی مستلزم صرف مقداری انرژی است. انرژی شیمیایی، انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی برخی از انواع مهم انرژی می باشنند. انرزی الکتریکی به علت سهولت تولید وانتقال وتوزیع وبه علت تبدیل به انواع دیگر انرژی امروزه در جهان کاربرد بسیار وسیعی دارد. نمونه ای از کاربرد های گوناگون آن عبارتند از:


الف) استفاده از انرژی الکتریکی به منظور تأمین روشنایی
انرژی الکتریکی در تأمین روشنایی خانه ها، مغازه ها، کارخانجات، ادارات و بیمارستان ها وغیره کاربرد دارد. به علت وسعت این مورد استفاده وگوناگونی آن امروزه در مهندسی برق شاخه ای موسوم به مهندسی روشنایی به آن اختصاص یافته است.


ب) انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت
نمونه های از کاربرد انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت در اتوی برقی، فرهای آشپزخانه، آبگرمکن، انواع دستگاه های خشک کن وغیره می باشد.
پ) انرژی الکتریکی به منظور تأمین قدرت
این کاربرد بخش بسیار گسترده ووسیعی را در صنعت به خود اختصاص می دهد که به عنوان نمونه های از این کاربرد را می توان در کارخانجات، صنایع، اتوبوس های برقی، ماشین های لباسشوی، ظرفشوی، جاروب برقی وغیره نام برد.
با توجه به موارد مذکور درمی یابیم که انرژی الکتریکی در میان انواع دیگر انرژی ها داراری اهمیت زیاد وجایگاه ویژه ای می باشد.

کلیات
در این فصل بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی، اهمیت سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، اهم وظایف شرکت های توزیع وشبکه های الکتریکی از دید گاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۱- بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی
هر سیستم قدرت الکتریکی از سه بخش اساسی، تولید وانتقال وتوزیع به شرح زیر تشکیل می شود:
الف) مراکز تولید یا نیروگاه ها: این مراکز انرزی الکتریکی را تولید می کنند.
ب) سیستم های انتقال انرژی الکتریکی: برای انتقال انرژی الکتریکی تولیدی که اغلب در فواصل دور از مراکز مصرف قرار دارند وهمچنین انتقال قدرت های بزرگ به مراکز مصرف از سیستم های انتقال استفاده می شود. در حال حاضر در کشور ما، ولتاژهای انتقال ۱۳۲kv،۲۳۰kv، ۴۰۰kv، می باشد.
پ) سیستم های توزیع انرژی الکتریکی: این سیستم ها انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین خانگی، تجاری وبرخی از صنایع کوچک را به ولتاژ اولیه توزیع ۲۰ کیلو ولت ویا ۳۳ کیلو ولت(در مناطقی از ایران مانند منطقه خوزستان) ویا ولتاژ ثانویه توزیع ۲۲۰ ولت تک فاز و۳۸۰ ولت سه فاز تأمین می کنند

۲-۱- اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق
اگر کل سرمایه گذاری در صنعت برق را ۱۰۰% فرض کنیم سهم سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولید، انتقال وتوزیع حدوداً به شرح زیر است:
·        سرمایه گذاری در بخش تولید حدوداً ۴۰%
·        سرمایه گذاری در بخش انتقال حدوداً ۲۰%
·        سرمایه گذاری در بخش توزیع حدوداً ۴۰%


بنابر این ملا حضه می شود که قسمت عمده سرمایه گذاری در صنعت برق هرکشور به بخش های تولید وتوزیع اختصاص دارد وبخش توزیع یک درصد سرمایه گذاری حدود□ برابر درصد سرمایه گذاری در بخش تولید را در بر می گیرد. از این رو می توان  گفت که سیستم های توزیع جایگاه ویژه ای را در صنعت برق هر کشور دارا می باشند وبدین جهت است که ضرورت دارد برنامه ریزی وطراحی این سیستم ها به طور بهینه واقتصادی انجام پذیرد تا برگشت سرمایه دچار مشکل نگردد.


۳-۱- اهم وظایف شرکت های توزیع برق
اهم وظایف شرکت های توزیع برق عبارتند از:
● ارائه خدمات با کیفیت قابل قبول یعنی تأمین ولتاژ ثابت وفرکانس ثابت جهت مصرف کننده.
برای اینکه ولتاژ قابل قبول در دو سر مصرف کننده تأمین شود افت ولتاژمجاز نبایستی در قسمت های مختلف شبکه توزیع از درصد معینی تجاوز کند(موضوع بحث، در بخش محاسبات)، (اهمیت تأمین فرکانس ثابت، در مباحث پایداری سیستم های قدرت مورد بررسی قرار می گیرد که خارج از مبحث این کتاب می باشد).

● تداوم سرویس
خاموشی وقطع برق در سیستم به خوبی طراحی شده نباید وجود داشته باشد  مگر در اثر حوادث کاماً استثنایی
● سازگاری تعرفه ها با تعرفه های بین المللی
● ایمن بودن شبکه توزیع
در همه کار های روزمره زندگی باید ایمنی مد نظر باشد به خصوص در شبکه های برق که عدم رعایت ایمنی خسارات جانی ومالی جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. نظر به اهمیت موضوع ایمنی در شبکه های برق، در فصل نهم بخشی به ایمنی فنی اختصاص داده شده است.

 
52 صفحه فایل ورد قابل ویرایش
 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

الف) استفاده از انرژی الکتریکی به منظور تأمین روشنایی

ب) انرژی الکتریکی به منظور تولید حرارت

پ) انرژی الکتریکی به منظور تأمین قدرت

کلیات

1-1- بخش های اساسی یک سیستم قدرت الکتریکی

2-1- اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق

3-1- اهم وظایف شرکت های توزیع برق

4-1- تعریف شبکه

۞ 1-4-1- شبکه توزیع

5-1- شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف

۞ 1-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت

۞ 2-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم

الف) شبکه های توزیع جریان مستقیم

ب) شبکه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف(220 ولت تک فاز یا 380 ولت سه فاز)

۞ 3-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال

الف) شبکه های باز یا شعاعی

ب) شبکه های مسدود یا حلقوی

پ) شبکه های مرکب، تار عنکبوتی یا غربالی

۞ 4-5-1- شبکه های الکتریکی از نظر ساخت

*شبکه های هوایی ومتعلقات مربوطه

* شبکه های زمینی(کابل های زمینی) ومتعلقات مربوطه

الف) شبکه های هوایی.

عیوب شبکه های هوایی عبارتند از:

خلاصه مطالب فصل یکم

فصل دوم

سیم های هوایی وکابل های زمینی و متعلقات مربوطه

1-2- هادی ها

۞ 1-1-2- مس

۞ 2-1-2- آلومینیم

الف) آلملک

ب) آلومینیم فولاد (ACSR)

2-2- انواع سیم گیر

۞ 1-2-2- قطعات یک سیم گیر

3-2- پایه ها

۞ 1-3-2- پایه های چوبی

پایه های چوبی دارای مزایای زیر می باشند:

 

۞ 1-1-3-2- انواع پایه های چوبی

الف) درخت سرو آزاد

ب) درخت شاه بلوط

پ) درخت کاج

۞ 3-1-3-2- طبقه بندی پایه های چوبی

۞ 4-1-3-2- گام پایه های چوبی

۞ 5-1-3-2- برش

۞ 2-3-2- پایه های بتنی

۞ 1- 2-3-2- تقسیم بندی تیرهای بتنی

الف) پایه های بتنی توپر

ب) پایه های بتنی نوع توخالی

۞ 3-3-2- پایه های فولادی

۞ 4-3-2- نصب پایه ها

• اندازه طول وقطر پایه

۞ 1- 4-3-2- جنس زمین

۞ 5-3-2- عمق چاله

۞ 6-3-2- ابعاد گودها

۞ 7-3-2- طریقه نصب پایه در داخل گودال

4-2-مقره ها

۞ 1-4-2- انواع مقره از نظر جنس

۞ 2-4-2- علل شکست الکتریکی مقره

۞ 3-4-2- انواع مقره های مورد استفاده در شبکه های توزیع

۞ 1-3-4-2- مقره چرخی

۞2-3-4-2- مقره سوزنی (میخی یا ثابت)

الف) مقره سوزنی ساده

ب) مقره سوزنی سرگرافیتی یا رادیوفرید

۞ 2-3-4-2- مقره اتکایی

۞ 4-3-4-2- مقره آویزی(بشقابی)

۞ 5-3-4-2- مقره کششی

الف) مقره کششی خط

ب) مقره مهار

۞ 6-3-4-2- انواع پا یه مقره

الف) پایه مقره کوتاه برای کراس آرم فلزی

ب) پایه مقره متوسط برای کراس آرم چوبی

پ) پایه مقره بلند رأس تیری

5-2- یراق آلات

۞ 1-5-2- کراس آرم یا کنسول

الف) کراس آرم چوبی

ب) کراس آرم فولادی(فلزی)

2-5-2 بریس یا بازوی کراس آرم

3-5-2 راک

4-5-2-جلو بر

5-5-2-مهار و انواع آن

1-5-5-2-مهار ساده یا معمولی:

2-5-5-2-مهار اسپان:

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bargh-electrici_372938_6178.zip1.6 MB

دانلود مقاله بررسی فن آوری های صفحات نمایشگر

دانلود مقاله بررسی فن آوری های صفحات نمایشگر چکیده: CRT با یک تفاوت سابقه 100 ساله در مقایسه با فناوریهای رقیب، هنوز یک فناوری نیرومند است این فناوری مبتنی بر قواعدی است که عموما درک شده اند و موادی را به کار می گیرد که بطور عادی در دسترس قرار دارند. نتیجه این خصوصیات، نمایشگرهائی با امکان تولید ارزان هستند که بازدهی فوق العاده ای را ارائه نموده و تصاویر پایداری را با رنگهای واقعی و وضوح نمایش بالا تولید می کنند. با اینحال مهم نیست که این ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,500 تومان 5% تخفیف

دانلود تحقیق آلارم های فشار، مسیر هوا

دانلود تحقیق آلارم های فشار، مسیر هوا هدف از اين مقايسه محصول اين مقايسة‌ محصول آلارم هاي فشار هوايي (مربوط به مسير هوا) را براي استفاده در مدارات بيهوشي و مدارات تنفس مصنوعي در شرايط بحراني و نيمه بحراني و نيز در تهويه هاي مراقبت خانگي، مطرح مي كند. تنفس سنج ها (Spiro maters) ، جريان سنج ها (flow mater) ، كاپنومترها (Capnomaters) و اپني مانيتورها (Apnea monitors) براي بيماران غير ارادي تنفسي از اين مقوله مستثني مي باشند. برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله آشنايي با IP Telephony

دانلود مقاله آشنايي با IP Telephony مقدمه : اگر معمولاً تماسهاي تلفن راه دور داريد‌، اين احتمال وجود دارد كه تاكنون بدون آنكه بدانيد ، از IP Telephony استفاده كرده باشيد . IP Telephony كه در صنعت تحت عنوان (Voice-Over IP) VoIP شناخته مي شود . انتقال تماسهاي تلفني بر روي يك شبكه ديتا ، نظير يكي از چندين شبكه اي است كه اينترنت را تشكيل مي دهند . در حاليكه ممكن است چيزهائي در مورد VoIP شنيده ايد ، آنچه احتمالاً تا كنون نشنيده ايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله انواع الكتروموتورهاي جريان مستقيم و الكتروموتور هاي اونيور سال

دانلود مقاله انواع الكتروموتورهاي جريان مستقيم و الكتروموتور هاي اونيور سال چکیده: انواع الكتروموتورهاي  جريان مستقيم و الكتروموتور هاي اونيور سال الكتروموتور هاي جريان مستقيم مانند الكتروموتور هاي متناوب از سه بخش اصلي تشكيل شده اند .1-استاتور 2-آرميچر 3-هسته براي راه اندازي موتورهاي جريان مستقيم كه به آنها موتورهاي جريان دائم هم مي گويند لازم است كه به استاتور و آرميچر هر دو برق جريان مستقيم را اعمال نماييم.بر روي محور آرميچر تعدادي تيغه هاي مسي قرار دارد كه به نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,500 تومان 5% تخفیف

دانلود جزوه برق و تأسیسات آسانسور

دانلود جزوه برق و تأسیسات آسانسور مقدمه: برق یا الکترونیک صورتی بسیار مناسب از انرژی است که دارای مشخصات زیر می‌باشد 1- به سادگی قابل انتقال است 2- روشهای مناسب و با بازدهی بالا برای تولید آن وجود دارد 3- مصرف آن به سادگی امکان پذیر است این انرژی در واقع از پتانسیل لازم برای ایجاد یک ولتاژ مهیا می‌گردد. انرژی الکتریکی بر حسب ولتاژ و جریان قابل بیان است اگر مصرف کننده ، جریان را تحت ولتاژ مصرف نماید انرژی الکتریکی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت

دانلود مقاله I2C Protocol ويژگي ها و کاربرهاي آن در صنعت چکیده: ­­در دنیای صنعتی امروز ، انتقال دیتا به عنوان یکی از مهمترین بخشهای پروسه های کنترلی شناخته شده است و طراحان در تلاش برای بوجود آمدن پروتکل های جدیدی با ایمنی ، صحت و سرعت بالا در انتقال دیتا هستند. در این مقاله ، در ابتدا به معرفی تبادل دیتا (Data Communication) پرداخته و برخی از مباحث کلیدی آن از جمله ارتباط سریال و موازی ، فزستنده و گیرنده ، اتصالات و تبادل شفاف ، ساختار Master-S ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,500 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM

دانلود مقاله موقعيت قانوني و اهداف WIMAX FORUM چکیده: WIMAX FORUM یک شرکت غیرانتفاعی صنعت مدار می باشدکه برای کمک به تسریع و اعتبار سنجی قابلیت عمل بینا بینی محصولات بی سیم نوار پهن منطبق با استانداردهای ETSI Hipe MAN و IEEE802-16، ایجاد شده است. هدف این شرکت این است که راه اندازهای جهانی راه حل های دستیابی بی سیم نوار پهن (BWA) قابل اجرا مبتنی بر استانداردها را تسریع بخشد. و بازار را برای این راه حل ها، گسترش دهد. تاریخچه محاسباتی نشان داده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان