گنجینه دانش

دانلود تحقیق, مقاله, پایان نامه و پروژه های دانشجویی

خرید اینترنتی پروژه پایان نامه دانشجویی دانلود پروژه و مقاله داشجویی در گنجینه دانش بانک پروژه دانشجویی در گنجینه دانش

دانلود مقاله آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

دانلود مقاله آشنایی به راه و روش کسب مجهولات

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 79

 

اهداف مطالعه روش تحقیق
1-آشنایی به راه وروش كسب مجهولات <- مسئله و مشكل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ایجاد كننده هستیم 2-آشنایی به راه وروش دستیابی به حقایق <- حقیقت برای ما ناشناخته است و به دنبال كشف وبا ایجاد آن هستیم
آشنایی با مسائل ومشكلات موجود در انجام تحقیق
آشنایی به راه وروش های علمی تحقیق ازطریق مطالعه نظری وكسب تجربیات عملی
كسب آمادگی لازم برای انجام یك تحقیق
علم چیست؟ عبارت است از تراكم سیستماتیك اطلاعات ودانستنیها قابل اثبات به عبارت دیگر روش كشف مجهولات از طریق معلومات یا توافق فكری و توافق نظری
اهداف علم
1-فرارفتن از حد توصیف 2-مدرج ساختن ابزار شناخت ورابطه های علی سنجش 3-پایداری پدیده ها 4-تعین رابطه تقدم 5-تعیین تكرارپذیری
1-
2-
3-آنچه از روابط پدیده ها بدست می آید حقیقی است یا خیر
4-علم بدنبال اثبات تقدم علت بر معلول است
5-آیا اگر به نتیجه یك بررسی علمی دست یافتیم در صورت تكرار برسی وآزمون نتایج یكسان بدست می آید
مختصات علم
1-از روش خاص پیروی می‌كند
2-ابطال پذیر است وبدلیل ابزار وفنون جدید وشرایط زمان ومكان جامعه آماری باعث یافته های جدید علمی می‌شود كه علوم قبلی را ابطال می‌كند
3-دارای تكامل طولی و عرضی است پیشرفت های بدست آمده در یك زمینه علمی بدون منسوخ كردن ونفی علوم قبلی گسترش می یابند و از نظر عرفی رشد وتكامل می یابند.( مثال كشف عناصر موجود در طبیعت)
تكامل طولی علم باعث نفی یافته های قبلی میشود(مانند كشف گردش زمین به دور خورشید )
هدف علمشناخت حقیقت است
شیوه های شناخت
1-روش حجیت (تقلید محض) Authortarian mode
از طریق استناد ومراجعه به كسانی كه دارای صلاحیت علمی واجتماعی لازم می باشند بدست می آید ومیزان صلاحیت وارجحیت وشهرت فرد تاثیر بسیاری دارد وا ندیشه چندانی نمی طلبد
روش پررمزوراز mysterical mode
از طریق تاكید بر نیروهای برتر و یا ماوراء طبیعه در حدود شناخت روابط بین پدیده ها بر می آیند
روش منطقی(فردگرایانه)Rationalistic mode
هر چیزی براساس عقل ومنطق قابل شناخت می‌باشد. در این روش روشهای قبلی مردود هستند وهر چه از طریق اندیشه و عقل بدست می آید قابل قبول می‌باشد(دكارت)
روش علمی scintific
در این روش از طریق حس وتجربه واقعیت مسائل روشن وقابل شناخت می‌شوند. و در بین تمام روشها بیشترین استفاده را در شناخت دارد هر چند ممكن است كه از سایر روشهای شناخت به منظور مراحلی از روش تحقیق استفاده شوند ولی در نهایت بایستی از طریق روش علمی تایید شوند
روش –شیوه Metod
دستیابی به نتایج علمی میسر نیست مگر با روش شناسی صحیح
روش(دكارت) راهی است كه برای دستیابی به حقیقت علوم باید پیمود وبه عبارتی مجموعه تدابیر وشیوه هایی است كه برای شناخت حقیقت و بركناری از لغزش به كار برده میشود و به طور كلی به سه چیز اطلاق می‌شود
مجموعه طرق كه انسان را به كشف مجهولات وحل مشكلات هدایت می‌كند
مجموعه قواعد كه به هنگام بررسی وپژوهشی واقعیات باید به كار برده شود
مجموعه ابزار وفنون كه راهبری از مجهولات به معلومات را میسر می‌كند
ویژگیهای روش
1- انتظام پذیر بودن systematic 2-عقلایی بودن Rationalistic
3-روش علمی Emetion 4-واقعیت گرایی Reality
5-شك دستوریMetodcal doobt
1-انتظام پذیر بودن روش ممكن است مجموعه ای از اقدامات مختلف باشد وبایستی تقدم وتاخیر آن رعایت شود ودر غیر این صورت نتیجه ای حاصل نمی شود.
2-عقلایی بودن هر روش منظمی باید بر عقل وفرد منطبق باشد و بنابراین روشهای انتظام پذیر كه ناشی از توهم وتخیلات واحساسات باشد پذیرفتنی نیست
روح علمی هر روش منظم وعقلایی باید دارای روح علمی نیز باشدكه مستلزم شرایطی چون بی طرفی خویشتن دارای صعه صدر وتواضع است.
واقعیت گرایی كشف قوانین درست تا نظریات مطقن باید از مسائلی چون درون كاوی-درون نگری یا شهودگرایی و هر آنچه را كه موجب دوری از واقعیت می‌شود جدایی یابد
شك دستوری در این روش محقق به دنبال پی ریزی روشی است كه بدور از تقلید صرف یا حافظه محض و یا تعقل واندیشه مبتنی بر شك دستوری مقدمه دانش مستقل را فراهم نماید.
قواعد و ویژگیهای تحقیق علمی
قاعده تجاهل یعنی خود را به جهل زدن و پاك نمودن ذهن از هر گونه پیش داوری وكنار گذاشتن كلیه محفوظات كه باعث عدم بی طرفی می‌شود واحساسات وتعصبات را در امر تحقیق دخالت میدهد
عینیت گرایی هر آنچه را می بینیم ملاك عمل قرارداده و حتی الامكان در جمع آوری اطلاعات به روش علمی استفاده نماییم و از روش ذهنی تنها در تبیین استدلالها و تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری مطالب استفاده كنیم
تحدید مصادیق ( محدود كردن) مشخص نمودن حدود یك مسئله جهت جلوگیری از دخالت عوامل خارجی باید موضوع مورد بررسی را به كوچكترین اجزا ممكن تجزیه نمود و

حدود هر مورد را مشخص نماییم این امر باعث می‌شود تا عوامل خارجی درامر تحقیق دخالتی نداشته باشند از طرفی امكان سنجش واندازه گیری آن فراهم شود.
به هم پیوستگی در قاعده به هم پیوستگی محقق باید در تجزیه وتحلیل وتصمیم گیری اصل كلیت را در نظر داشته باشد وبا توجه به ارتباط بین امور آنها راتجزیه وتحلیل كند و چنانچه جزئیات موضوعی به صورت منفرد ومجزا مورد مطالعه قرار گیرد باید در نهایت تاثیرات متقابل آن با دیگر اجزاء مورد بررسی قرارگیرد مانند بررسی ابعاد و اجزا ساختار سازمانی به صورت جزیی و بعد تجزیه وتحلیل آن با دیگر اجزا مورد بررسی قرار گیرد مانند بررسی ابعاد و اجزا ساختار سازمانی به صورت جزیی و بعد تجزیه وتحلیل آن در یك قالب كلی وپیوسته
افزایشی بودن نتایج حاصل از تحقیقات علمی باید اطلاعات جدیدی به دانش بشری اضافه كند وموجب گسترش مرزهای آن گردد بنابراین سازمان دهی و بیان مجدد دانسته های قبلی نمی تواند تحقیق علمی محسوب شود.
تجربی بودن وجود امكان آزمایش علمی و عینی فرضهای ذهنی در مقابل واقعیات است
نظم داشتن در تحقیق علمی باید از روشهای سیستماتیك ومنظم بهره جست
تحقیق طلبی محقق باید در حوضه مورد تحقیق ومطالعه از آگاهی ودانش نسبی برخوردار باشد
تعمیم پذیری نتایج حاصل از تحقیق باید قابلیت عمومیت دادن آن به جامعه آماری را داشته باشدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران مبتلا به سرطان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kasb-majhoulat_506766_5482.zip39.3k

دانلود مقاله برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي (BILP)

دانلود مقاله برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي (BILP)                 فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 16   فهرست مطالب: برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي (BILP) شوراي شهر سالم : براي نشان دادن مسئوليت پذيري مالي : براي نشان دادن ارتباط بين سلامت عموم : براي نشان دادن علائق در رشد مشاغل : براي اثبات حساسيت مطالب تحصيلي : راه حل متغيرهاي راي نقش هدف محدوديت ها 1-محدوديت هاي مختص منبع A1-محدود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله ثابت های عددی

دانلود مقاله ثابت های عددی                 فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 20   شرح ثابتهاي عددي : جاوا رمز بكار مي برد تا در نهايت مشخص كند كه ارزش يك ديتا بايد در طول اجراي برنامه كاربردي ثابت باقي بماند . ادامه دادن قراردادهاي مثل زير ناميده مي شود . براي نشان دادن تايپ ديتا با يك پيشوند حرف كوچك شروع كنيد . براي بقيه اسم همه حرف بزرگ را استفاده كنيد . براي تسهي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 3,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله ايده آل هاي خطي به ترتيب كوهن-مكوالي

دانلود مقاله ايده آل هاي خطي به ترتيب كوهن-مكوالي                 فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 26   چکیده: ايده آل هاي خطي به ترتيب كوهن-مكواليچكيده- G را يك نمودار غيرمستقيم ساده n راسي در نظر بگيريد و بگذاريد   برايده آل خطي مرتبطش دلالت كند. مانشان مي دهيم كه تمام نمودارهاي و تري G ، به ترتيب كوهن- مكوالي هستند ، دليل ما بر پايه نشان دادن اين است كه دوگانه الكساندر I(G) ،خطي و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون -واتسون

دانلود مقاله بررسی خواص مقدماتی و رفتار فرایندهای شاخه ای گالتون -واتسون                 فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 41    فهرست مطالب: چکیده. ۱مقدمه. ۲فصل اول:فرآیندهای شاخه ای گالتون-واتسون استاندارد ۴۱-۱- مروری بر تعاریف و قضایای مقدماتی… ۵۱-۲- فرایندهای شاخه ای گالتون – واتسون استاندارد : ۱۰فصل دوم:فرآیند های شاخه ای گالتون – واتسون دوجنسی (GWBP) تعاریف و خصوصیات اصلی    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 4,000 تومان 5% تخفیف

دانلود مقاله انسان اوليه چگونه مي شمرد؟

دانلود مقاله انسان اوليه چگونه مي شمرد؟                 فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 17   فهرست مطالب: انسان اوليه چگونه مي شمرد؟انسان از چه وقتي ارقام عددي را به كار برد؟مردم باستان اعداد را چگونه مي نوشتند؟در گذشته براي نوشتن يك ميليون چقدر وقت لازم بود؟در قديم اعداد بزرگ را چگونه مي نوشتند؟چرا ارقام مهم هستند؟انسان نخستين چگونه جهت يابي مي كرد؟انسان نخستين زمان را چگونه اندازه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 3,000 تومان 5% تخفیف